02 Sier

Menopauza a otyłość ... walcz o siebie (!)

Otyłość zwykle towarzyszy kobietom w okresie menopauzy. Tylko czy otyłość związana jest z menopauzą per se, czy może z "hormonalną terapią"? Czy przyrost wagi jest nieunikniony, coś, z czym należy się pogodzić, czy też wynika z zaniedbania w zakresie diety i aktywności fizycznej?Otyłość należy postrzegać jako jedno z najważniejszych zaburzeń związanych z menopauzą, nie tylko jako problem medyczny, ale także społeczny i ekonomiczny. Mechanizmy zwiększania masy ciała w okresie menopauzy nie są jeszcze jasno wyjaśnione. Oczywistą przyczyną wydaje się być gwałtowny spadek poziomu estrogenów. Estrogeny u kobiet są odpowiedzialne za nagromadzenie tłuszczu w tkance podskórnej, szczególnie w okolicach pośladkowych i udowych. Uważa się jednak, że poza estrogenami również androgeny promują gromadzenie się tłuszczu w jamie brzusznej. A tłuszcz w okolicy brzusznej jest kluczowym czynnikiem patogenezy oporności na insulinę i zespołu metabolicznego. Tłuszcz wisceralny (czyli ten brzuszny) jest uważany za potencjalnego mediatora między stanem menopauzy a stopniem insulinooporności. U kobiet po menopauzie estrogeny promują utrzymanie korzystnego profilu lipidowego, podczas gdy wzrost poziomu androgenów ma działanie miażdżycowe.
Są zarówno plusy jak i minusy wzrostu i spadku hormonów żeńskich w okresie menopauzalnym.
Chociażby to, że estrogeny hamują wytwarzanie cytokin prozapalnych produkowanych w tkankach tłuszczowych, takich jak IL-6 (interleukina-6) lub czynnik martwicy nowotworu α (TNF-α).
Obawa o otyłość związana z okresem menopauzy, wyrażona wśród kobiet, wydaje się być uzasadniona. Obserwacje potwierdzają wysoką częstość występowania zwiększania masy ciała i większego ryzyka wielu chorób związanych z otyłością, zwłaszcza zdarzeniami sercowo-naczyniowymi i nowotworami, w tym okresie życia kobiet. Biorąc pod uwagę rosnącą częstotliwość nadwagi i otyłości wśród całej populacji, problemy metaboliczne, które pojawiają się u kobiet w okresie menopauzy, należy uznać nie tylko za indywidualne, ale również społeczno-ekonomiczne. Jednakże uzyskanie lepszego zrozumienia przyczyn i mechanizmów przyrostu masy ciała w tym okresie życia sugeruje, że wystąpienie tych niekorzystnych zjawisk nie jest nieuniknione. Mogą być jednak skutecznie przeciwstawiane poprzez wdrożenie zasad zdrowego stylu życia i właściwego żywienia, a także, w indywidualnych przypadkach, przez hormonalne leczenie menopauzy.
Tak więc właściwie dobrane hormony celem wyregulowania ich poziomu w organizmie i właściwa dieta pomogą zapanować nad wagą nawet w okresie menopauzalnym. Ważne żeby chcieć i dążyć do celu.

żródła:

Obesity in menopause – our negligence or an unfortunate inevitability? 2017 Jun; 16(2): 61–65. Published online 2017 Jun 30 PMCID: PMC5509974

Twój komentarz
Sprawdź swoje dane osobobowe Sprawdź swoje dane osobobowe
POKAŻ